Músicas invisibles

Músicas invisibles

Somos un grupo de adultos con curiosidade e interés polos tesouros que alberga a nosa historia musical e reunímonos unha vez á semana. A través de diferentes audicións comentadas descubrímolos e gozamos deles

Compartir en :