A Escola

A nosa escola

A Escola de Música Berenguela Santiago de Compostela

A Escola de Música Berenguela está homologada pola Consellería de Educación e inscrita co nº 15032111 no Rexistro de Escolas de Música.

Xurdeu como un proxecto vocacional común no ano 1995 no que un grupo de profesores e amigos puxemos as nosas ilusións como músicos e ensinantes.

A música é para todos!!!

Bonos Musicais para adultos, flexibilidade horaria

Centro dinamizador do ensino musical en Santiago de Compostela e Galicia

Novos profesionais do ensino e da música entraron dende enton a compartir este centro dinamizador do ensino musical en Santiago de Compostela e Galicia, pero pódese dicir que formamos hoxe en día un grupo estable con renovadas ilusións que progresivamente vaise enriquecendo non só co crecemento musical dos nosos alumnos senon tamén coa introducción de novos proxectos, novos retos e novas persoas que aportan ideas frescas a unha realidade pedagóxico-musical xa consolidada. 

A Escola de Música Berenguela conta actualmente con alumnos con idades que van dos 3 anos en adiante, demostrando que a Música é accesible a tódalas idades.

 

Berenguela Música

O noso obxectivo é ofrecer unha formación de calidade e suficientemente sólida, de maneira que o alumno poda acceder sen problema a ciclos superiores de ensino e á actividade profesional e así mesmo desenvolver a través da arte musical o seu potencial máis creativo.

Iniciación
musical

Aula de
bebés

Instrumentos
nenos y adultos

Instrumentos
nenos y adultos