Escola de Música Berenguela

Enviar luz á escuridade do corazón do home…
ese é o deber do artista.

Robert Schumann

A nosa escola

A Escola de Música Berenguela Santiago de Compostela

A Escola de Música Berenguela está homologada pola Consellería de Educación e inscrita co nº 15032111 no Rexistro de Escolas de Música.

Xurdeu como un proxecto vocacional común no ano 1995 no que un grupo de profesores e amigos puxemos as nosas ilusións como músicos e ensinantes.

Escola Berenguela

Escola de Música Berenguela

O noso obxectivo é ofrecer unha formación de calidade e sólida

A Escola

Xurdeu como un proxecto vocacional común no ano 1995 no que un grupo de profesores e amigos puxemos as nosas ilusións como músicos e ensinantes.

O Profesorado

Clases individualizadas e de grupo, seminarios, obradoiros, cursos, concertos, conferencias, etc.

Os Alumnos

A Escola de Música Berenguela conta actualmente con alumnos con idades que van dende un ano en adiante, demostrando que a Música é accesible a tódalas idades.

Berenguela Música

Contamos con alumnos con idades que van dos 1 anos en adiante, demostrando que a Música é accesible a tódalas idades.

Berenguela Música

Programa Escolar

Aula de
bebés

Iniciación
musical

Canto

Instrumentos
nenos y adultos

Linguaxe
musical

Audicións
musicais

Agrupacións
instrumentais

Música
de cámara

Armonía

Análisis

Preparación accesos
ao Conservatorio

The Royal
Schools of Music

Berenguela Música

Qué din sobre nos?

Unha gran escola de musica, referente para profesionais e amantes da música en Compostela. Conta cun excelente profesorado e ambente, que a configuran como opción moi recomendable para a formacion musical a calquer nivel.

Kar Mele

«Mis relaciones humanas me han llevado a conocer personal y profesional a varios de sus integrantes, lo que estimuló mi curiosidad por los resultados que obtienen y por :impresionarme la p ok itica publicitaria y comunión activa del centro.»

Manuel Sánchez

«Un centro de referencia en la vida musical de Compostela. Abarca un amplio abanico de posibilidades pedagógicas desde una cuidada atención individualizada a los inicios musicales hasta numerosos cursos de alta especialización.»

Fernando Buide

Actualidade

Novas / Blog

O vindeiro 1 de marzo poderemos escoitar un concerto dos alumnos da Aula

Queremos felicitar ao noso alumno Artai Isasi polo Primeiro Premio do XI Concurso

 Escola Berenguela, Praza de Feixóo, 1. Santiago de Compostela Concierto en invitación de