Programa escolar

Escola Berenguela

Programa escolar da Escola Música Berenguela

Na Escola de Música Berenguela, comprendemos a importancia da música na formación integral das persoas, dende a máis temperá idade ata a etapa adulta. A nosa oferta educativa está deseñada para abranguer un amplo espectro de disciplinas musicais, adaptándose ás necesidades e intereses de cada estudante.

Desde o primeiro contacto coa música na nosa Aula de Bebés, pasando pola Iniciación Musical para as diferentes idades, ata a formación avanzada en instrumentos, canto e teoría musical, cada etapa do programa está pensada para fomentar o desenvolvemento das habilidades e a paixón pola música.

Ofrecemos clases de diversos instrumentos, incluíndo piano, órgano, violín, viola, violonchelo, frauta traveseira, clarinete, guitarra, ukelele e percusión, tanto para nenos como para adultos

A nosa metodoloxía de ensino busca non só a excelencia técnica senón tamén o goce e a expresión musical personal. Así mesmo, a formación en Linguaxe Musical, Audicións Musicais, Agrupacións Instrumentais, Música de Cámara, Armonía, Análise e Contrapunto complementa a aprendizaxe instrumental, proporcionando un coñecemento profundo e integral da música.

Na Escola de Música Berenguela tamén formamos ós nosos alumnos para a preparación de acceso ao conservatorio Ther Royal Schools Of Music

Berenguela Música

Programa Escolar

Aula de
bebés

Iniciación
musical

Canto

Instrumentos
nenos y adultos

Linguaxe
musical

Audicións
musicais

Agrupacións
instrumentais

Música
de cámara

Armonía

Análisis

Preparación accesos
ao Conservatorio

The Royal
Schools of Music

Royal Schools of Music

A Escola de Música Berenguela e a Associated Board Of The Royal Schools Of Music

A Escola de Música Berenguela está integrada dende o ano 1999 na red de exámenes da Associated Board of the Royal Schools of Music, o principal e máis prestixioso organismo internacional de exámenes de música que na actualidade desenvolve a súa actividade en máis de 80 países dos cinco continentes, ofrecendo exámenes en 35 instrumentos, canto e teoría musical para estudiantes de tódalas idades.

Este tipo de examen é voluntario e a ventaxa deste sistema é que o alumno pode familiarizarse cos exámenes dunha maneira non traumática, pode motivarse para traballar cunha meta concreta e o seu progreso persoal será xulgado por un grupo de músicos independentes mediante unha grabación sin cortes do programa completo elixido.

As convocatorias de examen son periódicas durante todo el curso escolar,