Aula de letras e escritura creativa

Escola Berenguela

Aula de letras e escritura creativa

«A Aula de Letras e Escritura Creativa de Berenguela Música ofrece cursos de escritura creativa para todas as idades. Con opcións para adultos e mozos, os nosos programas abranguen desde a escritura en grupo ata clases personalizadas, enfocándose en desenvolver habilidades de lectura, redacción e expresión oral.»

Podes acudir a aula tanto en modalidade presencial como virtual. 

 

Escola Berenguela

Aula virtual "Berenguela en letras""

Adultos: «Curso de Escritura Creativa»

Clases en grupo

Adultos: «Curso de Escritura Creativa

Clases personalizadas.

Moz@s e nen@s

«Curso de Escritura Creativa, Comprensión Lectora, Redacción e Expresión Oral». .

Escola Berenguela

Aula virtual "Berenguela en letras""

A aula virtual é unha alternativa ou complemento pedagóxico
dirixido a:

  • Alumnos da Escola de Música Berenguela que desexen traballar de xeito virtual ademais de presencial
  • Persoas que non poidan asistir ás clases presenciais e desexen participar de xeito virtual nos cursos da «Aula de Letras e Escritura Creativa» da Escola de Música Berenguela.

Poderán matricularse os alumnos da Escola que desexen traballar nun nivel máis avanzado ou persoas alleas ao mesmo que teñan realizado algún curso previo de escrita, ou queiran perfeccionar o seu nivel e todos aqueles interesados aínda que non teñan experiencia previa.